ԿՐԿՆՎՈՂ ՏԱՌ

Կարգավորումներ

Թեման

Ըստ կարգավորման Մուգ Բաց

Գույնը

Սովորական Բարձր հակադրություն


©2022 բառուկ․հայ

Խաղի կանոնները

Գուշակիր օրվա ԲԱՌՈՒԿԸ վեց փորձից։

Յուրաքանչյուր փորձը պետք է լինի հինգ տառանոց վավեր բառ։ Սեղմի՛ր ՄՈՒՏՔ կոճակին հաստատելու համար։

Հաստատելուց հետո, տուփերի գույները կփոխվեն, ցույց տալով, թե քո կռահումն ինչքանով է մոտ օրվա ԲԱՌՈՒԿԻՆ

Օրինակ

Գ Ի Տ ՈՒ Ն

Գ տառը բառի մեջ է և ճիշտ դիրքում է

Խ Ն Ձ Ո Ր

Ձ տառը բառի մեջ է, սակայն սխալ դիրքում

Ս Ե Ղ Ա Ն

Ն տառը բառի մեջ չէ ընդհանրապես

Եթե կա կրկնվող տառ, կհայտնվի՝

ԿՐԿՆՎՈՂ ՏԱՌ

Նոր ԲԱՌՈՒԿ հասանելի կլինի ամե՛ն օր։

Վիճակագրություն

0 Խաղ 0% Հաղթանակ 0 Ընթացիկ Հաղթական Շարքը 0 Ամենաերկար Հաղթական Շարքը
Հաջորդ բառուկը՝ 00:00:00-ից